Termen en Voorwaarden

Autotag Trading limited – Termen en Voorwaarden van Verkoop.

Definities.

“Koper” betekent de particulier, bedrijf of coöperatie die de bestelling plaatst

“Voorwaarden” betekent de standaard termen en voorwaarden van een verkoop staan hierin

“Contract” betekent het contract voor  de verkoop van producten volgens de voorwaarden.

“Goederen” betekent de goederen die de verkoper verkoopt aan de koper

“Verkoper”betekent Autotag Trading Limited

STATUS.

Tenzij schriftelijk overeengekomen met de verkoper, de Voorwaarden zullen alle termen en voorwaarden overschrijven zoals voorgesteld, bedongen of gerefereerd naar de koper doormiddel van briefwisseling, op het bestelformulier of elders. Geen van de verkoper’s,  vertegenwoordigers of medewerkers is geautoriseerd om afspraken te maken met de koper die tegenstrijdig zijn met deze voorwaarden, zonder schriftelijke toestemming van een directeur van de verkoper.

De beschrijving, data en illustraties in elke brochure, catalogus, prijslijst of ander advertentie materiaal verstrekt of geplubiceerd (ofwel geschreven of elektronisch of op de website van de verkoper) door de verkoper is alleen voor illustratiefe doeleinden en zal nooit deel uitmaken van elk contract.

Het contract zal worden bepaald bij de wetten van Engeland.

OFFERTES.

Offertes en prijslijsten verstrekt door de verkoper vormen geen aanbod om de goederen te verkopen. Alle offertes zijn 30 dagen geldig vanaf de datum op de offerte, tenzij er schriftelijke overeenstemming is voor verlenging door de verkoper. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW tenzij  anders aangegeven. BTW tegen het huidige tarief zal worden toegevoegd aan alle prijzen op de factuur voor de koper.

BETALING.

De betalingstermijn is 30 dagen vanaf de datum op de factuur als het een Credit Account betreft, als er geen Credit Account is moeten de goederen vooruit betaald worden voordat ze worden verstuurd. Als de betaling niet op tijd binnen is, mag de verkoper de goederen terug halen. De verkoper heeft het recht om Credit Accounts te beëindigen als er te vaak te laat betaald wordt. De verkoper moet geïnformeerd worden als de goederen na 10 dagen van de datum op de factuur nog niet binnen zijn.

Autotag brengt €15,00 kosten in rekening in geval van terugbetaling aan de klant, als de klant van gedachten is veranderd of voor foutieve dubbele betalingen enz.

Deze kosten dienen ter dekking van bankkosten en onze administratiekosten voor het maken van dergelijke terugbetaling’.

GARANTIE EN DEFECTEN – BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

De verkoper garandeert aan de koper dat de goederen bij aflevering geen  defecten hebben door verkeerd gebruikte materialen of werkmansschap zo lang als:

-De koper, de verkoper alle details van een defect direct door geeft binnen 7 dagen na levering.

-De goederen hebben naar de mening van de Verkoper geen overmatige slijtage ondervonden door onjuist of onzorgvuldig gebruik of opslag, overmatige belasting, onjuiste installatie en dergelijke.

Als het zich voordoet dat de koper een schade claimt aan  de verkoper die onder de Garantie valt, bij aansprakelijkheid van de verkoper aan de koper zal de waarde van de goederen die onder de claim vallen onder geen beding hoger zijn dan de aanschaf waarde. Om alle twijfel te voorkomen, de verkoper heeft geen aansprakelijkheid naar de koper toe onder welk deel van het contract dan ook, als de claim door de koper zelf is veroorzaakt.

Als het voorkomt dat de koper een schade claimt die onder de garantie valt, mag de verkoper naar zijn goeddunken de goederen inspecteren(en als de conditie niet is beschadigd door de verzending) deze repareren of vervangen, of terug nemen en vergoeden.

Verkeerde goederen: Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de verkoper op de hoogte te brengen binnen 7 dagen na levering, dat er verkeerde goeden zijn geleverd. In het geval van verkeerd geleverde goederen de verkoper moet actie ondernemen om deze zo snel mogelijk te vervangen.

Te Weinig: Het is de verantwoording van de koper om bij aflevering te tekenen voor de ontvangst van het juiste aantal goederen als op de leveringsnota. Wanneer er te weinig is geleverd moet de koper dit noteren op de aflevernota en de verkoper hier van op de hoogte brengen binnen 7 dagen na levering.

LEVERING:

De verkoper zal er alles aan doen om de goederen op tijd te leveren, maar zal niet aansprakelijk zijn naar de koper toe als de levering mislukt en de tijd voor levering is geen essentie in het contract.

De verkoper mag de levering alleen weigeren als:

-na de datum van onze bevestiging van de bestelling, de koper heeft de verkoper een bericht gestuurd met een specifieke deadline datum en

-de verkoper heeft die datum geaccepteerd

Alle producten en services zijn onderdeel van beschikbaarheid en mogen ten alle tijde terug getrokken worden. als de verkoper de goederen niet levert om welke redenen dan ook zullen ze niet in rekening worden gebracht en zal er worden terug betaald als de betaling al heeft plaats gevonden.

De inhoud van de website vervangt alle voorgaande en de producten er op.

ONZE CONTACT DETAILS:

Autotag Trading Ltd
Unit 2, Handlemaker Road
Marston Trading Estate
Frome
Somerset
BA11 4RW
United Kingdom

Phone: 0844 225 0155
Fax: 0844 225 0166
Email: sales@autotag-online.com
Ons BTW Nummer: GB 141 2490 44

Registered address:
Autotag Trading Limited
Unit 2, Handlemaker Road
Marston Trading Estate
Frome
Somerset
BA11 4RW

Reg: 07158108

U kunt ons bereiken via de email link op onze website.

PRIVECY BELEID:

Autotag Trading Ltd zal geen gegevens van klanten aan derden door geven of het moet te maken hebben met de bestelling. In dat geval zal deze partij de gegevens niet door geven.